ความสนุกที่ 2. (อาหารอร่อย)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญ "อาหารไทยใกล้ตัว"โดยร่วมมือกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษญ์ "Thai Select" มากกว่า 60 ร้าน ใน 7 จังหวัด จัดเมนูพิเศษและมีบริการอาหาร/เครื่องดื่มสมนาคุณ สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารในร้านที่ร่วม รายการ นอกจากนี้จะได้รับคูปอง ใ ใบจากการรับประทานอาหารทุก 2,000 เยน เพื่อลุ้นชิงโซค ของรางวัล อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว จากสายการบิน Air Asia X และลุ้นของรางวัลมากมาย เช่น เบียร์ไทย น้ำผลไม้ ข้าวหอมมะลิไทย แกงไทย voucher รับประทานอาหาร และ voucher คลาสทำอาหารไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับฉลากและ ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2565

ความสนุกที่ 2. (อาหารอร่อย)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญ "อาหารไทยใกล้ตัว"โดยร่วมมือกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษญ์ "Thai Select" มากกว่า 60 ร้าน ใน 7 จังหวัด จัดเมนูพิเศษและมีบริการอาหาร/เครื่องดื่มสมนาคุณ สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารในร้านที่ร่วม รายการ นอกจากนี้จะได้รับคูปอง ใ ใบจากการรับประทานอาหารทุก 2,000 เยน เพื่อลุ้นชิงโซค ของรางวัล อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว จากสายการบิน Air Asia X และลุ้นของรางวัลมากมาย เช่น เบียร์ไทย น้ำผลไม้ ข้าวหอมมะลิไทย แกงไทย voucher รับประทานอาหาร และ voucher คลาสทำอาหารไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับฉลากและ ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2565

test